ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้วยแพลตฟอร์ม Canva

อ่านแล้ว: 724

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าสื่อการสอนด้วยแพลตฟอร์ม Canva โดยมีนายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผอ.ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา,นายปรีชา เคนชมภู ผอ.ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้วยแพลตฟอร์ม CANVA ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ