ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินวิธีการ และผลงานการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

อ่านแล้ว: 746

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ได้ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินวิธีการ และผลการดำเนินงนา ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ