สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก และคณะกรรมการตรวจรับดัสดุ

อ่านแล้ว: 588

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อมอบหมายหน้าที่และคามรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุม1 สพม.ชัยภูมิ