ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

อ่านแล้ว: 696

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วย นายปรีชา เคนชมพู ผอ.ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ คณะครูบุคลากรนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ และ นางนาตยา ทฤษฎีคุณ คณะกรรมการ ในการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น รอบลงพื้นที่ ระดับประเทศ โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล