สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ สกสค. จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ "โลกสวย ตาใส ข้าราชการ ไร้ต้อกระจก"

อ่านแล้ว: 738

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการ "โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทย ไร้ต้อกระจก" เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ต้อหิน ด้วยเครื่องวัดความดันลูกตา และตรวจติดตามอาการหลังการรักษา โดย โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ยโสธร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ ห้องประชุม 1 สพม.ชัยภูมิ