สพม.ชัยภูมิ จัดนิทรรศการ การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565

อ่านแล้ว: 549

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ จัดนิทรรศการการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 168 ปี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา