ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ในวันเปิดภาคเรียน On-Site ภาคเรียนที่ 1/2565

อ่านแล้ว: 729

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ Onsite ณ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ซึ่งจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการ ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด เว้นระยะห่าง จุดให้บริการเจลแอลกอฮอลร์สำหรับล้างมือ จุดคัดกรองครูและนักเรียน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด