สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ 10/2565

อ่านแล้ว: 757

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ 10/2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม และมี นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพม.ชัยภูมิเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม2 สพม.ชัยภูมิ