สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา และ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 692

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  สพม.ชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา และโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เพื่อติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจากการลงพื้นที่ พบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีระดับที่น้อยกว่าเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากโรงเรียนมีการวางแผนเผชิญเหตุ มีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยส่งผลให้สามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เป็นจำนวนมาก