ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ณ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

อ่านแล้ว: 2769

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่19 ส.ค. 2564 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.เจียงทองพิทยาคม ต.เจียงทองพิทยาคม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยมีคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ ร่วมให้กำลังใจ ซึ่งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ), ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค อดีต ผอ.สพม.30 (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ), นายสมนึก ทองคำ ผอ.รร.น้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) ในการนี้ ทางโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่างพื้นที่ และมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด