โรงเรียนคอนสารวิทยาคม รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

อ่านแล้ว: 1777

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนคอนสารวิทยาคมนำโดย ดร.ปิยะพล เถื่อนพาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้นำนักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลคอนสาร