ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 295

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน นโยบาย และระเบียบของทางโรงเรียน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม