โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชน ด้วยโครงงานเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ เกม Please keep me (โปรดเก็บฉัน)

อ่านแล้ว: 4421

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชน ด้วยโครงงานเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ เกม Please keep me (โปรดเก็บฉัน) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  วีดีโอผลงานคลิกที่นี่ https://youtu.be/T0ncAFEZfOk