นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) สพม.ชัยภูมิ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สพม.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เอกสารแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 3 ภาษา
ข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง