นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เอกสารแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 3 ภาษา
ข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง