เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เอกสารแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 3 ภาษา
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) สพม.ชัยภูมิ
ข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง