ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำชี้แจงเกี่ยวกับการรับการร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านระบบ

  1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
  2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
  3. กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ สพม.ชัยภูมิ อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้
  4. สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบหลักแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน สพม.ชัยภูมิ
*
*