รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายโอนข้าราชการครูฯ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรททางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

อ่านแล้ว: 4317

ประกาศ_อ.ก.ค.ศ._เขตฯ_ชัยภูมิ.pdf