รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูฯ และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ใน สพม.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 4347

1._รับสมัครฯ_ตำแหน่ง_ธุรการ_compressed.pdf
2._แบบคำขอย้าย_.pdf
3._องค์ประกอบตัวชี้วัด_.pdf