การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

อ่านแล้ว: 612

สพม.ชัยภูมิ ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
สพม.ชัยภูมิ_ประกาศการย้าย_ตำแหน่งผู้บริหา_compressed.pdf