ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

อ่านแล้ว: 306

ประกาศอ.ก.ค.ศ.ฯ_ลว25มีค67.pdf