ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

อ่านแล้ว: 499

ประกาศ_อ.ค.ก.ศ._เขตฯ_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf