ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัฯ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 482

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ_มาตรา_๓๘_ค.(๒).pdf