ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (HSEP) รุ่นที่ 37 และโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น (4 สัปดาห์) รุ่นที่ 11 ณ ประเทศนิวซีแลนด์

อ่านแล้ว: 3925

ประชาสัมพันธ์.pdf