กิจกรรมพัฒนาการทท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม "Festival ออนซอนชัยภูมิ" ช่วงที่ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อ่านแล้ว: 197

กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวฯ.pdf