ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

อ่านแล้ว: 120

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรม.pdf