ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 มีนาคม 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLIT
13 มีนาคม 61
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์