สพม.ชัยภูมิ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการประทับใจ One Stop Service

อ่านแล้ว: 3570

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สพม.ชัยภูมิ เปิดศูนย์บริการประทับใจ One Stop Service สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี

ศูนย์บริการประทับใจ One Stop Service มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ โดยมีรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมและเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และมีห้องรับรองซึ่งให้บริการเครื่องดื่ม ที่นั่งพักผ่อน และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอีกด้วย