สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการติดตามนโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศึกษาธิการ ในจังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 3122

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับ สพฐ. โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” และโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมี นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1, นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร และคณะบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตในจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1