ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้แทนเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 7726

ในวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT, และ AI ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด และกล่าวถึงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ร่วมกล่าวถึงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ฯ และร่วมเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด