ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

อ่านแล้ว: 611

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
โดย นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบโอวาท 4 ประการ ได้แก่ ความรู้ดี ครูจะต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ถ่ายทอดดี ครูจะต้องมีเทคนิค วิธี กระบวนการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน สุขภาพดี ครูจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อให้ปฏิบัติงานสอนได้อย่างเต็มที่ และ ประพฤติดี ครูจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและสังคม