การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565

อ่านแล้ว: 639

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบาย แนวทาง และข้อปฏิบัติทางราชการเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดมุ่งสู่ความสำเร็จไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIDI-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา รร.สตรีชัยภูมิ