สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้กับบุคลากรด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits (ATK)

อ่านแล้ว: 799

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits (ATK) โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และบุคลากรจิตอาสา สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้ตรวจคัดกรอง ณ บริเวณหน้าอาคาร ชั้น 1 สพม.ชัยภูมิ ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวกิจกรรมตรวจคัดกรองฯ เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางในการบริหารงานของ สพม.ชัยภูมิ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันอีกด้วย