สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

อ่านแล้ว: 750

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ