ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists)

อ่านแล้ว: 6649

ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) รร.สตรีชัยภูมิ และ ศูนย์ HCEC รร.จัตุรัสวิทยาคาร ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ยังได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะวิทยากร คณะดำเนินงาน ศูนย์ฯ HCEC รร.สตรีชัยภูมิอีกด้วย โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด