การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565

อ่านแล้ว: 5514

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงหศํกดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพม.ชัยภูมิเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพม.ชัยภูมิ