สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายช้างและพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565

อ่านแล้ว: 1088

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายช้างและพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565 โดยมี นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมพิธี โดยพิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีโบราณถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล เพื่อรำลึกถึงเจ้าพ่อพญาแล หรือพระยาภักดีชุมพล (แล) ที่ได้ก่อตั้งและทำนุบำรุงสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เมืองชัยภูมิ โดยงานเจ้าพ่อพญาแล จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565