การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2564

อ่านแล้ว: 6677

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2564 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบาย แนวทาง ข้อปฏิบัติทางราชการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ
โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนั้น นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564, มอบเกียรติบัตรจัดการประกวดแข่งขันนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และคุรุชนคนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, มอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และยังได้มอบดอกไม้และการ์ดอวยพรให้กับบุคลากรผู้มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงเดือนธันวาคมอีกด้วย