ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 689

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผอ.สกสค.ชัยภูมิ เป็น้ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยภูมิ