สพม.ชัยภูมิ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล เนื่องจากที่พักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย

อ่านแล้ว: 836

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน เด็กชายฟาริช  มีเค้า นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เนื่องจากบ้านที่พักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัยเสียหายทั้งหลังคาเรือน โดย สพม.ชัยภูมิ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ยังมอบเงินช่วยเหลือสมทบอีก 1,000 บาท รวมเงินช่วยเหลือ 4,000 บาท