สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (PISA 2022)

อ่านแล้ว: 1142

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (PISA 2022) โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และมี นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรในสังกัด สพม.ชัยภูมิเข้ารับการอบรม