สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ "เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้" รุ่นที่ 5

อ่านแล้ว: 1121

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ "เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้" รุ่นที่ 5 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 2 สพม.ชัยภูมิ

ในการนี้  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ "เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้" รุ่นที่ 5 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565