พิธีเปิดงานส่งเสริมเวทีทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564

อ่านแล้ว: 783

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล โดยงานส่งเสริมเวทีทางวิชาการดังกล่าว ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถของนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชนอีกด้วย