ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กรและพัฒนาสมรรถนะครู : พลังทีมที่ยิ่งใหญ่ ก้าวสูงโลกยุคใหม่การศึกษา

อ่านแล้ว: 1226

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กรและพัฒนาสมรรถนะครู : พลังทีมที่ยิ่งใหญ่ ก้าวสู่โลกยุคใหม่การศึกษา โดยมี นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผอ.รร.สตรีชัยภูมิ และคณะครู รร.สตรีชัยภูมิ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา รร.สตรีชัยภูมิ