สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ "เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้" รุ่นที่ 1

อ่านแล้ว: 776

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษษด้วยการพัฒนาต้นแบบ "เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้" รุ่นที่ 1 โดยมี  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมี ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม1 สพม.๋ชัยภูมิ