สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ "เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้" รุ่นที่ 2

อ่านแล้ว: 826

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ "เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้" รุ่นที่ 2 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะศึกษนิเทศก์ ครูครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ