ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ 933

อ่านแล้ว: 1144

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเนื้อหาวิชาสาระสำคัญของการลูกเสือ ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ 933 โดยมี นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะบุคลากรสพม.ชัยภูมิ และผู้เข้ารับการอบรมร่วมรับฟังการบรรยาย ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชัยภูมิ