ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ 933

อ่านแล้ว: 791

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 1 พฤภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ 933 ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชัยภูมิ