สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565

อ่านแล้ว: 2832

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกาประชุมออนไลน์ดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ