สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ 9/2565

อ่านแล้ว: 2836

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้อนำวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะบุคลากร สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ