สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2565

อ่านแล้ว: 2743

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ, นายสุทัศน์  เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1, นายศุภชัย  ภาสกานนท์ รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์ และคณะบุคลากร สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ