สพม.ชัยภูมิ ร่วมรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมไทย “สงกรานต์วิถีใหม่” ประจำปี 2565

อ่านแล้ว: 5648

ในวันที่ 12 เมษายน 2565 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ประธานสหวิทยาเขต คณะผู้บริหารและบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย “สงกรานต์วิถีใหม่” ประจำปี 2565 โดยได้ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำ สพม.ชัยภูมิ พระนิรันตราย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ภายในสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงาน  และยังจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรผู้อาวุโสซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพม.ชัยภูมิ